SAL Fin

SAL-FinSAL-Fin (Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar)

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.4/2016, orice consumator de servicii financiare nonbancare (inclusiv asigurari) are dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor. In acest sens, in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) s-a creat Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar, denumita in continuare SAL-FIN, constituita in baza Ordonantei Guvernului nr.38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti/ profesionisti.

Prin consumator – se intelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care A.S.F. are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor. Procedurile de solutionare a litigiilor (SAL) pot fi accesate pe site-ulwww.salfin.ro.

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant ce este o entitate autorizata, reglementata si/sau supravegheata de catre A.S.F prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Procedurile administrate si organizate de catre SAL-FIN nu aduc atingere:

· prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare;

· prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002;

· dreptului persoanei de a se adresa instantelor judecatoresti competente, precum si informarii consumatorilor cu privire la caile de atac extrajudiciare continute in alte acte normative ce transpun acte juridice ale Uniunii Europene.

Consumatorul poate apela la oricare dintre aceste cai de solutionare a aspectelor reclamate, fara a se exclude una pe cealalta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de OG nr. 38/2015.

Consumatorii pot supune litigiul procedurilor SAL administrate de SAL-FIN daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze litigiul direct cu comerciantul in cauza.

Categoriile de litigii ce pot fi respinse de la examinarea de catre SAL-FIN:

  • consumatorul nu a incercat sa contacteze comerciantul in cauza pentru a discuta reclamatia sa si nu a cautat, ca un prim pas, sa rezolve diferendul direct cu comerciantul;
  • litigiul este promovat cu rea-credinta sau este ofensator
  • litigiul este sau a fost analizat anterior de catre o alta entitate de SAL sau de catre o instanta judecatoreasca
  • consumatorul nu a prezentat reclamatia catre SAL-FIN in termen de un an de la data la care acesta, dupa caz, a prezentat reclamatia comerciantului sau de la data savarsirii faptei care a dat nastere litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetarii acestora
  • instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta in mod grav functionarea eficienta a SAL-FIN

litigiul nu priveste un comerciant aflat in supravegherea A.S.F

Procedura de solutionare a litigiilor de catre SAL-FIN este gratuita pentru consumator. Cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente si alte probe suplimentare necesare in solutionarea litigiului sunt in sarcina partii care le solicita. Procedurile SAL organizate de ASF se desfasoara in afara instantei si constau in interventia unui conciliator care, in functie de procedura aleasa de consumator, poate propune sau impune o solutie partilor. Procedurile SAL organizate de ASF sunt voluntare, independente, impartiale, transparente, eficace, rapide si echitabile.

Pentru mai multe informatii sau pentru a accesa platforma SAL-FIN puteti accesa siteul Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) : http://www.salfin.ro