Termeni si conditii

CONDITII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-URILOR

1. INTRODUCERE
Prezentele Conditii Generale definesc termenii de utilizare a oricarui site detinut de companiile care fac parte din CAPITAL GROUP, de catre potentialii vizitatori sau clienti. Accesand si navigand pe acest site, acceptati, de facto, termenii descrisi in continuare.

2. CONTINUTUL INFORMATIILOR SITE-ULUI
Nici o informatie prezenta pe acest site nu va fi considerata drept oferta de servicii sau produse venind din partea companiilor noastre.

3. NEANGAJAREA RASPUNDERII
Continutul informatiilor se refera la descrierea intr-un anumit grad de detaliere a activitatilor, produselor si serviciilor oferite de oricare dintre companiile din cadrul CAPITAL GROUP.

Nu se acorda nicio garantie referitoare la:
– evitarea utilizarii anevoioase sau intreruperii utilizarii site-ului;
– neafectarea in sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenta pe site-ul pus la dispozitie a virusilor sau a altor componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Astfel, niciuna dintre companiile CAPITAL GROUP nu poate fi responsabila pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-urilor sale.

4. DREPTURILE ASUPRA CONTINUTULUI SITE-URILOR

Toate informatiile, produsele sau aplicatiile continute in acest site sunt proprietatea CAPITAL GROUP prin intermediul fiecarei companii membre a grupului. CAPITAL GROUP isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului in orice moment, fara nicio informare prealabila.

Intregul continut al site-urilor este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de CAPITAL GROUP. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului in orice scop, fara confirmarea scrisa din partea companiilor.

5. OBIECTIVUL CONTINUTULUI SITE-URILOR
Obiectivul continutului site-urilor este de a transmite informatii actualizate si exacte. CAPITAL GROUP nu poate garanta ca prezentele pagini web nu contin erori si asigura ca va depune toate diligentele pentru realizare unei informari corecte si remedierea eventualelor erori. Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate in site este rugata sa contacteze compania din cadrul CAPITAL GROUP prin unul din mijloacele afisate in pagina Contact a site-ului respectiv, pentru a se informa atat asupra disponibilitatii serviciului sau produsului in cauza cat si asupra conditiilor contractuale, taxelor, tarifelor si informatiilor tehnice sau de alta natura.

6. LEGATURA CU ALTE SITE-URI
Oricare dintre site-urile companiilor din cadrul CAPITAL GROUP, poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate utile in legatura cu continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa. In cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri. CAPITAL GROUP nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere pe site-ul sau.
Am citit cele enuntate mai sus si declar ca sunt de acord cu continutul acestor conditii generale de utilizare.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Accesand si navigand pe acest site, acceptati, de facto, termenii de utilizare descrisi in continuare.

Politica pastrarii confidentialitatii
Notiunea de “date personale” se refera la informatii de tipul nume, data nasterii, adresa de e-mail, adresa de corespondenta, care va identifica. Oricare companie din cadrul CAPITAL GROUP nu va folosi aceste date fara aprobarea dvs. in prealabil. In procesarea datelor dvs., se va tine cont de compatibilitatea totala cu standardele internationale recunoscute ale protejarii intimitatii si de legile romanesti in vigoare.

Spam
CAPITAL GROUP este total impotriva “spam”-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de email-uri nesolicitate, de obicei de natura comerciala, cu grad mare de repetitie, la un destinatar cu care nu s-a avut nicio corespondenta anterioara sau care a cerut sa nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Numai cu permisiunea dvs., CAPITAL GROUP va poate trimite prin e-mail informatii comerciale, dandu-va posibilitatea sa optati pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

Conditii de folosire a informatiilor de pe site
Puteti prelua, citi sau imprima orice informatie de pe acest site, cu conditia sa reproduceti fiecare si toate adnotarile despre drepturile de copyright sau alte adnotari despre drepturile de proprietate, continuta in orice informatie pe care o preluati de pe site. Totusi, nu aveti dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi continutul site-urilor pentru scopuri publice sau comerciale, incluzand aici textul, imaginile, sunetul, video, fara permisiunea scrisa a CAPITAL GROUP. De asemenea, trebuie sa luati la cunostinta ca orice vedeti sau cititi pe aceste site-uri, are drepturi rezervate de copyright fara o alta notificare speciala.

CAPITAL GROUP poate revizui oricand conditiile si termenii de utilizare a site-urilor, fara notificare prealabila.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimate Partener,

S.C. CAPITAL LEASING IFN S.A. (denumita in continuare ”Institutia”), cu sediul în localitatea Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 25, Tronson 1, Bl. 105C, parter, sector 3, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J40/19782/2007, C.U.I. 13603194, C.I.F. RO13603194, numar de inregistrare in Registrul General al BNR: RG-PJR-41-110205/ 18.12.2007, operator de date cu caracter personal nr. 6334, prelucreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protectia datelor”), datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare.

Aceste date cu caracter personal, apartinand dumneavoastra in calitate de client/codebitor/ reprezentant legal/garant/fideiusor (denumita in continuare „persoana vizata”), au fost furnizate catre Institutie la data formularii unei cereri privind achizitionarea unui serviciu sau produs al Institutiei sau la data incheierii contractului dumneavoastra cu Institutia si/sau pe parcursul derularii contractului.

1. Datele cu caracter personal
Datele prelucrate, in functie de produsul si/sau contractul incheiat cu Institutia, sunt, dupa caz, urmatoarele:

– numele si prenumele si, dupa caz, pseudonimul, codul de client, CNP sau, daca este cazul, un alt element unic de identificare similar, NIF (numarul/numerele de identificare fiscala);
– copia actului de identitate;
– data si locul nasterii, sexul, cetatenia, starea civila, seria si numar CI/BI/Pasaport, alte date din actele de stare civila;
– adresa (domiciliul/ resedinta/adresa de corespondenta), tipul domiciliului, rezidenta fiscala;
– telefonul, faxul, e-mailul;
– date privind situatia profesionala, ocupatia, functia, locul de munca, tipul contractului de munca (perioada determinata/nedeterminata), data ultimei angajari, date privind vechimea in munca, date privind proprietatea/date privind chiria;
– date privind studiile;
– sursa fondurilor, situatia economica si financiara, datele privind bunurile detinute, scopul si natura relatiei de afaceri;
– date privind conduita financiara/lichiditatea, date privind cheltuielile lunare, asigurarile si obligatiile recurente, cheltuielile cu taxele si impozitele, numarul membrilor de familie si al persoanelor aflate in intretinere;
– datele bancare, inclusiv privind produsele bancare achizitionate si tranzactiile bancare, respectiv eventuale credite pe care le aveti deja achizitionate la data cererii dumneavoastra de creditare / leasing, daca este cazul, precum si date privind produsele de asigurare la valoarea creditului, daca ati achizitionat asemenea servicii si produse;
creditori/debitori ai persoanei vizate si sumele datorate/de incasat de la acestia;
– expunerea politica, daca este cazul, si functia publica detinuta;
– datele privind sanctiuni, daca este cazul;
– date privind litigiile, precum si alte date similare prevazute in cererea de creditare, daca ati completat o asemenea cerere;
– date privind beneficiarul real;
– apartenenta la un grup de clienti;
– participatii/actiuni detinute la diferite entitati/societati, calitatea detinuta in cadrul acestora;
– nr. si seria cartii de identitate, nr. sasiu si nr. de inmatriculare auto;
– pentru produsele de creditare, daca persoana vizata a solicitat asemenea produse, Institutia prelucreaza datele referitoare la angajator (denumire si adresa), datele referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate (tipul si denumirea institutiei finantatoare, tipul produs, starea produsului/contului, data acordarii, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, categoria de intarziere, data inchiderii produsului, numarul de interogari), datele referitoare la relatiile cu alte conturi, informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant, datele referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit (informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
– semnatura.

2. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Aceste date sunt prelucrate de catre Institutie in urmatoarele scopuri:
a) incheierea relatiei contractuale cu Institutia (incluzand operatiuni cum ar fi analiza, aprobare, semnare si efectuare formalitati de publicitate a garantiilor) si executarea contractului incheiat cu Institutia (incluzand operatiuni cum ar fi administrare, monitorizare, evaluare, incetarea relatiei contractuale), pe baza cererii dumneavoastra de achizitionare a unui serviciu sau produs al Institutiei, in temeiul art. 6 literele b), c) si f) din Regulamentul General privind protectia datelor coroborat cu prevederile Codului Civil si alte prevederi legale speciale;
b) realizarea analizei de cunoastere a clientelei, a analizelor de risc, respectiv de raportare a tranzactiilor suspecte, in temeiul art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protectia datelor, respectiv pentru indeplinirea unei obligatii legale, coroborat cu legislatia privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului – Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism si OUG nr. 202/2008 privind aplicarea sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor si alte reglementari legale speciale;
c) pentru realizarea raportarilor catre institutiile de stat, conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protectia datelor, respectiv pentru indeplinirea unei obligatii legale, coroborat cu prevederile legislatiei speciale aplicabile, respectiv pentru indeplinirea activitatilor de supraveghere si control ale autoritatilor competente, cum ar fi A.N.A.F., A.N.P.C., B.N.R., A.N.S.P.D.C.P., O.N.P.C.S.B., A.N.A.B.I., etc.;
d) pentru verificarile/interogarile care stau la baza analizei riscurilor de creditare in cadrul bazelor de date reprezentate de Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit si A.N.A.F., in temeiul art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protectia datelor, potrivit consimtamantului dumneavoastra, in cazul in care ati solicitat un credit;
e) pentru recuperarea eventualelor debite (creante restante) care ar putea fi inregistrate pe parcursul derularii contractului cu Institutia, pe cale amiabila/pe calea executarii silite/prin vanzarea/cesiunea de creante, inclusiv pentru solutionarea diferitelor litigii, conform contractelor incheiate si a interesului legitim al Institutiei de a recupera creantele aferente relatiei contractuale existente cu dumneavoastra, conform art. 6 alineat 1), litera b) si f) din Regulamentul General privind protectia datelor;
f) pentru realizarea pe calea executarii silite a sumelor datorate, precum si a administrarii popririlor si sechestrelor conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protectia datelor si a prevederilor Codurilor de Procedura Civila si Penala, a Codului Fiscal si a Codului de procedura fiscala, inclusiv a prevederilor legilor speciale in materie;
g) pentru realizarea raportarilor (inclusiv a oricaror rapoarte de risc) in cadrul Institutiei, catre B.N.R., catre auditorul extern independent al Institutiei, ce pot cuprinde date privind persoana, proprietatea, activitatea, afacerea sau relatiile de afaceri sau cu persoanele din cadrul aceluiasi grup de clienti care constituie sau pot constitui un singur risc, respectiv, in temeiul interesului legitim al Institutiei, si anume de a asigura masuri prudentiale la nivel de Institutie, conform legislatiei in vigoare pentru IFN, coroborate cu prevederile art. 6 alineat 1), litera c) si f) din Regulamentul General privind protectia datelor si a garantiilor prevazute de art. 44-49, dupa caz, din Regulamentul General privind protectia datelor;
h) realizarea si transmiterea declaratiilor catre A.N.A.F, conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protectia datelor si a Codului de Procedura Fiscala;
i) pentru monitorizarea satisfactiei clientului si a calitatii serviciilor si produselor achizitionate, in temeiul interesului legitim al imbunatatirii permanente a serviciilor si produselor Institutiei, in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protectia datelor;
j) in scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) si art. 89 din Regulamentul General privind protectia datelor;
k) pentru intocmirea raspunsurilor la sesizarile/reclamatiile formulate in conformitate cu prevederile art 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protectia datelor coroborat, dupa caz, cu prevederile legale speciale.

3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
Prelucrarea (inclusiv stocarea) se realizeaza pe durata de valabilitate a contractelor, precum si 5 ani de la incetarea relatiei contractuale in situatiile solicitarilor organelor de stat. Datele cu caracter personal transmise catre Biroul de Credit S.A. sunt stocate de acesta timp de 4 ani de la data ultimei actualizari, in situatia in care serviciul achizitionat este un produs de creditare, completand acordul pentru interogarea Biroului de Credit.
Datele cu caracter personal transmise catre Centrala Riscului de Credit sunt stocate de aceasta timp de 7 ani de la data inscrierii.

4. Persoanele Imputernicite. Destinatarii datelor. Operatori asociati.
Datele cu caracter personal pot fi transmise catre persoana vizata, reprezentantii persoanei vizate, alte companii din acelasi grup cu Institutia, respectiv societati de asigurare, agentii de colectare a debitelor/ recuperare a creantelor, parteneri contractuali (cum ar fi notari, avocati, consultanti, prestatori de servicii, evaluatori autorizati, contabili, cenzori, executori judecatoresti si auditori tinuti de obligatia de confidentialitate cu privire la datele transmise).
De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite catre autoritatile de stat conform competentelor acestora si legislatiei aplicabile, cum ar fi Banca Nationala a Romaniei, A.N.A.F., Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Datele transmise tertilor vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea catre un anumit tert.
Datele furnizate pot fi transferate catre entitati din Uniunea Europeana/E.E.A. In situatia in care datele urmeaza sa fie transmise catre un tert sau organizatie internationala din afara U.E./E.E.A., va rugam sa aveti in vedere informatiile din sectiunea Transfer International. De asemenea, in cazul in care datele urmeaza sa fie transferate international catre alti terti sau organizatii internationale in afara U.E./E.E.A., veti fi informat si se vor aplica garantiile prevazute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protectia datelor.
Datele cu caracter personal pot fi transmise catre operatorii asociati Centrala Riscului de Credit (constituita in cadrul B.N.R.), Centrala Incidentelor de Plati (constituita in cadrul B.N.R.), Biroul de Credit S.A., dupa cum ati fost informati sau, dupa caz, v-ati exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la initierea relatiei contractuale cu Institutia, respectiv catre alti operatori asociati astfel cum sunt acestia reglementati conform prevederilor legale in vigoare.

5. Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
In situatia in care va opuneti prelucrarii de date in scop statistic conform punctului 2) litera m), va informam ca aceasta optiune va fi analizata si, in functie de situatia particulara a dvs., veti primi un raspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protectia datelor, obiectiunea dumneavoastra pentru o asemenea operatiune, neavand un efect asupra continuarii relatiei contractuale cu Institutia.
In situatia in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopul obtinerii opiniei dumneavoastra cu privire la serviciile si produsele oferite sau achizitionate conform punctului 2) litera l), relatia contractuala dintre dumneavoastra si Institutie nu va fi afectata in nici un fel.

6. Drepturile persoanei vizate
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastra cu caracter personal, prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor:
a. dreptul de acces la date conform art. 15;
b. dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;
c. dreptul de stergere a datelor, conform art. 17;
d. dreptul la restrictionarea datelor, conform art. 18;
e. dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;
f. dreptul de a obiecta, conform art. 21;
g. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;
h. dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

Dreptul de acces al persoanei vizate
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.
Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu
caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există
motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se
opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care
revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în
temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului
Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9
alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);
d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul la restricţionarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează
asupra celor ale persoanei vizate.
În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este
informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);
b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.
Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Dreptul la opoziţie
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la alineatele (1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.
În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:
a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un
operator de date;
b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care
prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi
intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.
În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.
Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

Dreptul de a va adresa sesizari si a va adresa justitiei
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre CAPITAL LEASING IFN S.A., la adresa Bucuresti, str. Sf. Vineri nr. 25 , bl. 105C, sector 3, email:office@capital-leasing.ro.

In situatia in care va exercitati aceste drepturi in legatura cu operatiunea de prelucrare a datelor de catre Banca Nationala a Romaniei – Centrala Riscului de Credit, va puteti adresa in scris, trimitand cererea dumneavoastra, prin posta, catre Banca Nationala a Romaniei, la sediul acesteia din Strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti, cod 030031.
In situatia in care va exercitati aceste drepturi in legatura cu operatiunea de prelucrare a datelor de catre Biroul de Credit S.A., va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, Bucuresti, cod postal 030203, prin e-mail: rpd@birouldecredit.ro sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit S.A (www.birouldecredit.ro).

In situatia in care va exercitati aceste drepturi in legatura cu operatiunea de prelucrare a datelor de catre Banca Nationala a Romaniei – Centrala Incidentelor de Plati, va puteti adresa in scris, trimitand cererea dumneavoastra, prin posta, catre Banca Nationala a Romaniei, la sediul acesteia din Strada Lipscani nr. 25, sector 3, Bucuresti, cod 030031.
In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia datelor, Institutia va raspunde acestei solicitari in termen de 30 zile de la primirea solicitarii de catre Institutie, in conditiile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor.

In situatia in care va exercitati aceste drepturi in legatura cu operatiunea de prelucrare a datelor de catre A.N.A.F., va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu sediul in sediul in Bucuresti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, cod 050741, in care sa se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila dupa actul de identitate.

Operatorul de date cu caracter personal garanteaza faptul ca prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protectia datelor.

Mentionam ca aceasta Nota de informare este realizata in conformitate cu articolul 13 din Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, nefiind transmisa in scop de colectare a consimtamantului dumneavoastra pentru operatiunile de prelucrare mentionate. In situatia in care este necesar acordul dumneavoastra pentru operatiunile de prelucrare, acesta a fost exprimat in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, fie la data formularii unei cereri privind achizitionarea unui serviciu sau produs al Institutiei sau la data incheierii contractului dumneavoastra cu Institutia si/sau pe parcursul derularii contractului.